הממונה הכללי (הסגן הפטריארכלי)             

rafic named

האב רפיק נהרה
ת.ד. 581
ירושלים 91004
טלפון: 052-5123864
כתובת דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כוהנים             

קהילת יפו

apollinare

האב אפולינרי שווד
פלאפון: 054-4454660
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קהילת באר שבע

piotr

האב פיוטר זלסקו
טלפון ופקס: 08-6274614
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קהילת ירושלים

rafic

האב רפיק
טלפון: 052-5123864
כתובת דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קהילת חיפה

roman

האב רומן קמינסקי
טלפון: 054-2656845
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קהילת טבריה

giuseppe1

האב יוסף דה נרדי
טלפון: 050-9061967
כתובת דואר אלקטרוני:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 הקהילות הדוברות רוסית בארץ

בדרום

wieslaw

האב וויסוואב דברובסקי
טלפון: 2625898 -054
כתובת דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

צפון

sergei

האב סרגיי ווסיליו
טלפון: 050-9061966
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.